Sito Istituzionale del Comune di Laconi - Veduta del Paese
Informatziones Turìsticas
Cunsòrtziu turìsticu Sa Perda Iddocca
Informatziones Turìsticas
Su servìtziu informatziones turìsticas est leadu a incuru dae su consòrtziu Perda Iddoca. Is ufìtzios sunt abertos dae su lunis a su chenàbura dae is 9.00 a is 14.00. In is dies de festa su servìtziu est asseguradu in su Museo de is Pedras fitas
Cunsòrtziu turìsticu Sa Perda Iddocca
Pratza Marconi, 6
Tel 0782 867013 - Fax 0782 867170 - Cell. 3204304287
www.iddocca.it - info@iddocca.it